Illustration, hållbarhet och poster (Mittuniversitetet, 2020)

FN:s 17 globala mål var i fokus under vår första kurs i illustration. Jag blev tilldelad mål nummer 14
Hav och marina resurser. Målet var att illustrera två posters där ena ska skapa uttryck i text och den andra i bild. 

You may also like

Back to Top