Animation, infografik och hållbarhet (Mittuniversitetet, 2021)

I detta projekt skulle vi välja ett av FN:s globala mål och animera en film utifrån infografik. Kraven var vidare
att den skulle vara omkring 1 minut lång och att alla delarna skulle animeras in och ut. Jag valde mål 14,
Hav och marina resurser. FN:s grafiska profil var min utgångspunkt för att skapa samklang med deras identitet. Nedan visas även min första skiss på hur jag ville lägga upp animationen. 

You may also like

Back to Top