Förpackningsdesign och branding (Mittuniversitetet, 2021)

Jag fick i uppgift att tillverka livsmedel med myror som ingrediens. För att underlätta övergången till en konsumtion av insekter valde jag, efter en undersökning, att göra salt. Det är en produkt där myrorna inte är lika märkbara.
Designen på förpackningen skapades för att lika både saltkristaller och en förenkling av myrans form.
Det är (s)allt du behöver till maten. 
Nedan visas delar av min process där jag experimenterade med olika färger, former och detaljer. Benen togs senare bort från myran för att skapa en renare design. Nedan visas även olika fotografier som jag övervägde att använda till min reklam innan jag beslutade mig för bilden som visas ovan. 

You may also like

Back to Top