​​​​​​​UX, tillgänglighet (Mittuniversitetet, 2023)


I denna uppgift skulle vi utöka en existerande app och förbättra tillgängligheten. 


Problem:
Efter en undersökning kom jag fram till att kommunikationen på appen Foodora behöver bli tydligare. Appen har mycket information och är rörig. Det går att till viss del filtrera bland restauranger, men när du valt en restaurang försvinner dina filter. Det blir svårt att hitta något som man kan äta om man har allergier eller eller preferenser.

Lösning: 
Lösningen blev add addera en filtreringsfunktion så du enkelt kan sorla bort onödig information och hitta något som passar dig och din grupp. Om du är ensam och filtrerar kommer alla rätter som inte är relevanta för dig försvinna. Anpassandet av en produkt bör också vara tydlig och genomgående. Idag kan man ibland ta bort ingredienser från rätten och ibland inte. Hur man gör anpassningarna skiljer sig också alltid. Jag tog därför fram en lösning som gör det tydligt.

You may also like

Back to Top