Flygande bi
Efter vår C-uppsats skapade vi en vetenskaplig poster som sammanfattade vad vi kommit fram till i vår undersökning. Min uppsats handlade om att utnyttja ogräset som finns i Sverige för en mer hållbar produktion, minska importer och för att stärka den biologiska mångfalden. Jag ville därför framhäva naturen och skapade en poster med elementen till höger. Efter avslutade studier ville jag arbeta vidare med detta och skapade en animation, tavlor och mönster med de olika elementen för att se hur ett projekt kan användas till flera olika saker. 
Musiken i videon kommer från: Chillpeach - In Dreamland : https://youtu.be/DSWYAclv2I8
Jag valde även att ta fram 3 varianter på tavlor. En där främsta målgruppen är barn och två som passar till en något bredare målgrupp. 
Slutligen ville jag även ta fram några mönster
Back to Top